דמי הרישום החד-פעמיים לארגון הינם 385 ש"ח + 65 ש"ח מע"מ = 450 ש"ח.

דמי החבר השנתיים הינם 1,154 ש"ח + 196 ש"ח מע"מ = 1,350 ש"ח.

חבר/ה חדש/ה משלמ/ת 1,800 ש"ח.