הארגון – IBC – Interactive Business Circle – מעגל עסקים אינטראקטיבי הוקם על מנת להעצים ולשכלל את כוחו של העסק הבודד לכדי מעגל מלוכד של בעלי עסקים מתחומים שונים, אשר יחד תומכים ומסייעים זה לזה בהפניות עסקיות. 

במפגש בוקר (או ערב) חד-שבועי נפגשים חברי הקבוצה ומציגים, בששים שניות כל אחד, את עיסוקם, מדגישים אלו עסקאות היו מעוניינים לקבל ומצביעים על יתרונות יחסיים שלהם על פני עסקים מתחרים.

לאחר הצגת העיסוק מתקיימת הרצאה של אחד מחברי הקבוצה, המרחיב בתיאור העסק ו/או לחילופין, תורם בהרצאתו מניסיונו העסקי לטובת כלל חברי הקבוצה.

בחלק האחרון של המפגש מעבירים חברי הקבוצה הפניות זה לזה ומנתחים גורלן של הפניות שניתנו במפגשים קודמים, ובכך מייעלים ומעצימים את הכוח השיווקי של כלל הקבוצה בכלל, ושל כל חבר וחבר כפרט.

כמו כן מקיימים החברים מפגשים "אחד על אחד" ומשקיעים מזמנם בהכרה ובלימוד של עיסוקי חבריהם לקבוצה. כל חבר מחויב לבקר במפגשים בתדירות ומשתדל להביא עמו מידי פעם אורחים למפגשי הבוקר.

מידי פעם, ועל פי בקשת אחת או אחד החברים, מתקיימים מפגשי סיעור מוחות המאפשרים לחבר בקבוצה לבחון לעומק, בסיוע צוות נבחר, סוגיות עסקיות המציקות לו.

חלק מחברי הארגון משמשים בתפקידים ונושאים באחריות על בסיס התנדבותי.

הארגון הינו חברה עסקית. כיסוי עלות פעילותו והפעלתו נעשה מדמי החבר השנתיים.