60 שניותבמפגש השבועי מציג כל חבר בששים שניות את עיסוקו, מתאר אלו עסקאות היה מעוניין לקבל ומצביע על יתרונות יחסיים שלו על פני עסקים מתחרים.
הרחבה עסקית (10 דקות)בכל מפגש מקבל חבר אחר הזדמנות להרחיב בתיאור בית העסק שלו ולתרום מנסיונו לטובת הכלל במהלך 10 דקות.
מלשונית 'טפסים' ניתן להוריד 'טופס משוב להרחבה עסקית.
עדויותבכל מפגש מספרים חברי הקבוצה על חוויית שירות אשר זכו לקבל מבעל עסק אחר בארגון ומתארים את איכות וייחוד השירות.
הפניותחברי הקבוצה עוזרים לחבריהם בגיוס לקוחות חדשים ומקבלים משוב על כך מבעל העסק – חברם לקבוצה במהלך המפגש.
ביקור בקבוצותחברי הקבוצה מסיירים בקבוצות אחרות בארגון, מציגים בהן את עיסוקם וזוכים בכך בהזדמנות להרחבת מעגל הפרסום, קבלת רעיונות חדשים וחיזוק קבוצת האם של האורח.
זרקורמעת לעת בוחר יו"ר הקבוצה חבר קבוצה אשר זוהה כבולט, תורם ומעניין והוא מקבל קידום פרסומי מודגש באתר הארגון.
אורחיםחברי הקבוצה עושים כל העת מאמצים לצרוף חברים חדשים על ידי זימון אורחים היכולים לחזק, לעניין ולהעשיר את הקבוצה ואת עצמם עם הצטרפותם בהמשך.
אחד על אחדהחברים מקיימים ביניהם מפגשים מעבר לשעות המפגש השבועי על מנת ללמוד על עיסוקי החברים האחרים מקרוב. הדבר נועד לסייע ולתמוך בשני הצדדים.
מלשונית 'טפסים' ניתן להוריד את טופס 1:1.
מפגש סגורהקבוצה מקיימת מעת לעת (רק בסופי חודש) מפגש בין חבריה בלבד המאפשר סיעור מוחות, העלאת הצעות ורעיונות ופתרון סוגיות ארגוניות ובינאישיות המעסיקות את החברים.